GDPR

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

(reprezentanți/delegați clienți/ furnizori)

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea INDUTRIAL STEEL WIRES CÂMPIA TURZII SRL pune la dispoziție această „Informare”, ce are drept scop descrierea tipurilor de date cu caracter personal pe care le colectează, modul în care le utilizează sau cui le poate transfera.

Datele cu caracter personal vizează date ale reprezentanților/delegaților clienților și furnizorilor noștrii, ale partenerilor de afaceri, ale colaboratorilor și ale persoanelor care ne vizitează, în vederea desfășurării relațiilor contractuale și comerciale, a realizării proiectelor comune.

Scopurile și temeiurile legale pentru care folosim aceste date sunt în principal următoarele, fără a se limita la acestea:

 > desfășurarea relațiilor contractuale și comerciale, a proiectelor dintre societatea noastră și partenerii de afaceri;

>  accesul clienților, furnizorilor, vizitatorilor, partenerilor și potențialilor parteneri de afaceri în incinta și spațiile de producție ale societății;

>  comunicarea cu dumneavoastră în legătură cu solicitările pe care le aveți, precum și cu alte aspecte relevante legate de relația comercială;

>  folosim datele dumneavoastră personale din supravegherea video, pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor, a personalului nostru și a celorlalți vizitatori;

Prelucrarea în alte scopuri

Nu prelucrăm datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, fără un consimțământ prealabil, fără un interes legitim sau fără un temei legal de prelucrare.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, fără a se limita la acestea, pentru scopurile enumerate mai sus, sunt în principal cele furnizate direct de dumneavoastră: nume, prenume, CNP, număr și serie CI/pașaport, adresa, număr telefon, adresa e-mail, imagine, semnătură etc.

Informațiile pe care le transmitem:

Nu vom transmite datele cu caracter personal, către terțe părți, decât cu acordul dumneavoastră.

Datele cu caracter personal colectate, pot fi divulgate unor terțe părți, astfel:

>  Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea contractelor și proiectelor desfășurate de Societate;

>  Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Societății, pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

>  Către consultanți externi (ex. auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

Putem transmite datele cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale dacă:

>  Este prevăzut într-o dispoziție legală;

>  Previne o infracțiune sau protejează siguranța societății;

>  Protejează siguranța individului sau siguranța publică;

Aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații juridice astfel:

În cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenilor și condițiilor statuate de societatea noastră, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor mijloace fixe și obiecte de inventar;

În cazul în care societatea noastră fuzionează sau este achiziționată total sau parțial de o altă companie, iar baza de date este transferată noului operator;

În cazul în care societatea noastră devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul său, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situațiile menționate mai sus, veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe site. societatea păstrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate, atâta timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

INDUSTRIAL STEEL WIRES CÂMPIA TURZII SRL păstrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate, atâta timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal colectate și prelucrate:

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

>  dreptul la informare

>  dreptul de acces

>  dreptul de rectificare

>  dreptul de opoziție

>  dreptul de a solicită ștergerea (dreptul de a fi uitat)

>  dreptul de a solicita restricționarea prelucrării

>  dreptul de portare

>  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

>  dreptul de a se adresa cu plângere către ANSPDCP – Autoritatea de Supraveghere.

Va puteți exercită oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri cu ajutorul formularului „Cerere persoană vizată” și expedierea acesteia:

– prin email la adresa: iswct@iswct.ro

– prin poștă la adresa:  Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.145, cod 405100 jud. Cluj,

Dacă vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vom analiza solicitarea dumneavoastră și vom răspunde fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de o lună.

Înapoi la Despre noi